Tiedonhankinnan sivusto

Kiravo

 

 

 

Kiravo – materiaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen -sivuston aineisto on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston tukemaa Kiravo – kirjasto avoimena oppimisympäristönä -projektia ja osana Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallista Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi –hankekokonaisuutta.

Tarkoituksena on tukea kirjastojen tiedonhankinnan koulutusta ja erityisesti aikuisväestön tiedonhankinnan ja -hallinnan tarpeita.

Lisätietoa projektista ja projektiyhteistyöstä